Co to jest lęk ekologiczny?

Co to jest lęk ekologiczny?

Lęk ekologiczny to nowe zaburzenie psychiczne, które pojawiło się w tym stuleciu i które w dużej mierze wynika z konsekwencji zmian klimatu dla zdrowia emocjonalnego i psychicznego młodych ludzi. Zaburzenie to przejawia się głównie w silnych epizodach niepokoju i stresu, na które cierpi wielu młodych ludzi obserwujących ogromne szkody, jakie ponosi środowisko naturalne. 

Strach przed zmianami klimatu.


W ostatnich latach obserwujemy, że coraz więcej ludzi obawia się, że zmiany klimatu mogą doprowadzić do poważnego załamania całej planety. Lęk ten ma charakter ciągły i nieustanny oraz przekłada się na silne epizody lęku i niepokoju. Przyszłość naszej planety jest bardzo niepewna, a wielu młodych ludzi odczuwa ogromny niepokój na samą myśl o niej. Dlatego lęk ekologiczny to nic innego jak niepokój, jaki wielu młodych ludzi odczuwa w związku ze zmianami klimatycznymi na naszej planecie.


Skutki lęku ekologicznego.


Lęk ekologiczny jest zaburzeniem, które bezpośrednio wpływa na zdrowie psychiczne i emocjonalne danej osoby. Najczęstszymi i powszechnie występującymi objawami lęku ekologicznego są:

a. problemy z uzyskaniem odpowiedniej ilości snu; doświadczenie lęku powoduje, że wiele osób cierpi na epizody bezsenności;

b. zwiększona nerwowość i drażliwość;

c. znaczny niepokój i stres.

d. w najcięższych przypadkach chory może odczuwać duszność i dławienie się, a także napady paniki.


Lęk ekologiczny w dużym stopniu dotyka ludzi młodych.


Młodzi ludzie są bez wątpienia najbardziej dotknięci lękiem ekologicznym. Może to wynikać z faktu, że ich świadomość społeczna w zakresie zmian klimatu jest znacznie wyższa niż dorosłych. Tego rodzaju świadomość powoduje, że odczuwają oni różne emocje, takie jak strach, smutek czy złość, a ich zdrowie psychiczne ulega pogorszeniu. Obserwowanie zniszczeń na naszej planecie niemal codziennie może sprawić, że poziom niepokoju niebezpiecznie wzrośnie.

Jak radzić sobie z takim problemem jak lęk ekologiczny?


W przypadku tego typu zaburzeń osoby z najbliższego otoczenia powinny wczuć się w sytuację młodej osoby i postawić się w jej sytuacji. Poczucie wsparcia w każdej chwili może pomóc młodej osobie w przezwyciężeniu tego lęku. Dobrze jest też usiąść z młodą osobą i wysłuchać, co ma do powiedzenia na temat swoich obaw związanych z planetą i środowiskiem. Bardzo ważne jest, aby pomóc młodej osobie w swobodnym wyrażaniu wszystkich swoich emocji i tego, co naprawdę czuje. W ten sposób osoby te mogą znacznie lepiej radzić sobie z epizodami niepokoju i stresu. Jeśli rodzice lub przyjaciele nie wiedzą, jak postąpić, warto skonsultować się z dobrym specjalistą.


Podsumowanie.

Lęk ekologiczny jest coraz bardziej obecny wśród współczesnej młodzieży i nastolatków. Jest to nic innego jak zaburzenie psychiczne, które wywołuje niepokój i stres. Ten niepokój jest spowodowany strachem przed zmianami klimatycznymi, które dotykają naszą planetę. Choć dla wielu może się to wydawać błahostką, w rzeczywistości jest to problem, który należy wziąć pod uwagę, ponieważ wpływa on na stan psychiczny i umysłowy cierpiącej na niego młodej osoby. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele powinni zwracać uwagę na to zaburzenie, które dotyka coraz większą liczbę młodych ludzi.

1 thoughts on “Co to jest lęk ekologiczny?

  1. Obserwując co się dzieje z naszą planetą (śmieci, plastik, smog) to rzeczywiście jest powód do lęku, a przede wszystkim do działania!

Comments are closed.