Strona główna

Budynek Poradni

Poradnia w październiku 2013 roku obchodziła Jubileusz 30-lecia - zapraszamy do obejrzenia galerii przedstawiającej obchody tej uroczystosci. Galeria zdjęciowa dostępna pod tym linkiem.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku świadczy usługi w zakresie:
doradztwa, profilaktyki, diagnozy i terapii psychologicznej i logopedycznej dla mieszkańców: Sulejówka, Halinowa i gminy Halinów. Pracownicy Poradni przyjmują dzieci i młodzież oraz ich rodziców (opiekunów) i nauczycieli.
Udzielają specjalistycznej pomocy na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka albo pełnoletniej młodzieży do 20 roku życia. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówka publiczną, korzystanie z naszych usług jest dobrowolne i bezpłatne.
Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu wizyty (można telefonicznie).

Budynek Poradni

Poradnia podejmuje wczesną interwencję w stosunku do dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem. Wspomaga rozwój i efektywność uczenia się dzieci i młodzieży.
Zakres usług świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sulejówku ulega zmianie i jest uzależniony od potrzeb miejscowego środowiska i aktualnych możliwość kadrowych.
Jesteśmy otwarci na sygnały i potrzeby ze strony rodziców oraz placówek oświatowych. Ewentualne oczekiwania i zapotrzebowanie na inne formy pomocy można zgłaszać telefonicznie lub pod wskazany wyżej adres.


Usługi nasze są rzetelne, bezstronne i profesjonalne.

Pracowników obowiązuje tajemnica zawodowa.

Z życzliwością i gotowością niesienia pomocy - czekamy na Ciebie.

  • Pod tym linkiem znajduje się oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku w roku szkolnym 2013/2014.